መርሓባ ይነከው

መርሓባ ይነከው፡ ኣርሓብዳንደ ኣተያ እንታ ግናይዲ በሀርዲ፡ እኺርኺር ሰላምያ ጭምብዋ ደኩኹ ገድም፡ ኣርሱኹሉ ትላ እኺርኺር ሻኽንኹን፡ ነራ ኣካን ሻኽላ ኣኖካይ ከብቲኹ፡  ቅብል ቅብላ መኸላ እኺሪር ቋልንኹን ንኪ፡ ኣመትልድ ኣመ ማሸላ ጃርድ ሙሳ ኣኽኒ፡ ጃርሲ ሻኻኹ ላሪ ባላ ለጛ ኣማርልድ ይኸ፡ ነⶔ ትክሰ ኪደለማ ልሽክክ ይነውኽር በጃኹኽ፡ ልሶ ቋልደንማ  እቁቱ  እርግናኽር እንቁኚ፡ ነጚ በጃኽንማ ብሊና ሻማ ዩከይ ቅረናትል፡ ህንቡ… Continue reading መርሓባ ይነከው

ዋዲክ እንታ ሰላምድ፡ ሰላም የኩም ተለይዶ

ብሊና ሻማ፡ Uk እንቱኹ ዳካዲ መጋርሕዲት፡ እንክቡኹ ጣቁርዲ፡ ሰኲነዲ፡ ደማትዲት ዓገሉኹ ገብሩቁርድ እሮራ፡ በጥሕ ክላሉኹ ዳስ ይናኹ ብሊንሲ፡ እክቦ እንብላዉኹ ኣጃ ሰኝደነኩማ፡ ከው ይጋቡ እንታ ሰፈላልድ፡ ሓገይኹን ይቱ ጋቡ ሽካ ወረባ ካሮ እንትኹን፡ ጂኝስትየኩም ይባቡ ሓጋይኻ ኳራ፡ ሽቓ ስዋ ጀበቡ ሳውደረስ ሳውዶ፡ ስልኽስኻ ደበቡ ሓደር ይኹን ሸፊልዲ፡ ብሊና ሻመት ተክለቡ 2(ኣጃ ክድንኹማ፡ )ከውሲ ላት ክሰው… Continue reading ዋዲክ እንታ ሰላምድ፡ ሰላም የኩም ተለይዶ