መርሓባ ይነከው

መርሓባ ይነከው

መርሓባ ይነከው፡ ኣርሓብዳንደ ኣተያ
እንታ ግናይዲ በሀርዲ፡ እኺርኺር ሰላምያ
ጭምብዋ ደኩኹ ገድም፡ ኣርሱኹሉ ትላ
እኺርኺር ሻኽንኹን፡ ነራ ኣካን ሻኽላ
ኣኖካይ ከብቲኹ፡  ቅብል ቅብላ መኸላ
እኺሪር ቋልንኹን ንኪ፡ ኣመትልድ ኣመ ማሸላ
ጃርድ ሙሳ ኣኽኒ፡ ጃርሲ ሻኻኹ ላሪ ባላ

ለጛ ኣማርልድ ይኸ፡ ነⶔ ትክሰ ኪደለማ
ልሽክክ ይነውኽር በጃኹኽ፡ ልሶ ቋልደንማ 
እቁቱ  እርግናኽር እንቁኚ፡ ነጚ በጃኽንማ
ብሊና ሻማ ዩከይ ቅረናትል፡ ህንቡ ኣኽንማ
ይና ላናር ተብነዲን ቀፍጠንስኖ፡  ኒን እኽንማ
እክብስኖ ላዳስል፡ እኺርኺር ኣርንማ

ሸብዲ ኣቁዲርሰና ሕበርስነ፡
ይና ላናርሲ ቋሊስንማ፡
የዋ ሸብዲ ኣቁዲርሰና ሕበርስነ፡
ይና ክላኹሲ ተብድንማ

ነⶔትልድ ኣማር፡ ኪድሮ ኣከት ተምባሃ
እንከሊዲ ሕሳንዲ፡ ላገሽ ኣኽድኖ መቅራሓ
እስላምዲ ክስታንዲ፡ እኺሪር  ሻኻ
ወላውል ቱጊን ነበክል፡  እኺሪር ሓቆፋ

ቱብክት እንጋ ቱባ፡ ለለክሶ ስና ፍደላ
ሲም እንጋ ላኽላ፡ ቆፎሪል ትምዮ ካላ 
ዕግሎ እንጋ ዲባ፡ ኒገሽ ጃብራ ሰደረላ
ብሊና ሻማ ዩከይ ሓየምስግኒን፡ ቀጥ ስኒን ይናድብላ

ላኹ ለጛ ሰዃ፡ ኣደግቲና ግርጋ
ንክኻ ሓደር ይቲ፡ ከፍያ ጠፍሓ ፊዃ
ጅኝስታ ሃርከካ፡ ንግን እንታ ክላ ፈለኻ
ኣለለይስጛ ልሽክክ ሓየምጋ፡ እንታ ክላኹሲ ሻኻ
ሓጨይትኖ ክኻንቲትኖ፡ ኣኽትኖ ዕንባባ

ሰላም የኩም ተለይዶ፡ ወርክማ ደባኑ
እወለ እንታ ናኒት፡ ይኣካኒትል ዋኑ
ሰላም የኩም ሓቆፎ፡ እንጠርጊድ ህንቢ ባሩ
ይከው ብሊን፡ ናሰረና ጫዕዳኹ ሽኻሩ
ናፈታይድ’ኻ ሰኻራ፡ ናል ከተዃ ጋሩ 

ዳስ ይናኹ ሰርገይሱኹ፡ ቋላ ኒሽኻርሲ
እትየታት ይነው ገደልስኖ፡ ተከው ናገንሲ
ቁርስኽር ቋላ ማሸላ፡ እራራ ናክላኹሲ
ግርም ከለምሶ፡ ተካኹ ቱኩል እራዩኹሲ
ላግባርሊ ዓገልስኖ፡ ሰላም ዳሕና ኮድጘውሲ
ላከባርልድ ባሸረው፡ ናስቋና ፍደውሲ

ጅርምቢ ይነውሲ ቋላ፡ ፈርሓትኻ ናሊኳ
እንብላውድኖና ይና ነበክል፡ ዳሱ ቲዃ
ና ዓዳት መረሰው፡ ተከው ሽቃ እኻኻ
ና ዓዳት ተብድኒል፡ ገበለሎም፡መኾኻ

ኪዳ ባሕሮ ሃቢን ይነት።

ፍጹም ዘርኣይ ዑቅባይ
26/05/2024